MCB

Gegevens MCB
Marketing Centrum Banketbakkerij
Westzijde 172 D, 1506 EK Zaandam, telefoon 0345 470070
E-mailadres: secretariaat@mcbb.nl / Internet: www.banket.nl
Bank: NL17INGB0001075929 t.n.v. Marketing Centrum Banketbakkerij te Zaandam
K.v.K. 11033547 te Tiel / BTW.nr. NL-806206512 B01

VOORZITTER

De heer J. Lamers 077 3512793

DB-LID/PENNINGMEESTER 

De heer J. Anker 0182 639987

DB-LID/SECRETARIS

De heer A. Bras 030 2291202

Algemeen bestuur

De 6 groepsvoorzitters

Huishoudelijk Regelement & Statuten

Notulen